Honorowy Patronat
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
 

 


 

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

oraz Patronaty

Ministra Zdrowia Ewy Kopacz
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej

Organizator

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Współorganizatorzy

Małopolska Okręgowa Izba
Pielęgniarek i Położnych

Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Polskie Towarzystwo
Pielęgniarskie

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie