Hosting:100-leciepiel.cm-uj.krakow.pl
Creating date: 16-06-23 08:24
 Międzynarodowa konferencja dydaktyczno-szkoleniowa 100–lecie pielęgniarstwa w Polsce Teoria i praktyka pielęgniarstwa XXI wieku
     
     
Honorowy Patronat
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
 

 


 

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

oraz Patronaty

Ministra Zdrowia Ewy Kopacz
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej

Organizator

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Współorganizatorzy

Małopolska Okręgowa Izba
Pielęgniarek i Położnych

Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Polskie Towarzystwo
Pielęgniarskie

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie